International University

Trường Đại học Quốc Tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM) là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM.

>>> Cùng xem nội thất trường Đại học Quốc Tếđược thi công thiết kế bởi FountainHead

 

 

International University

Trường Đại học Quốc Tế (Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM) là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM.

>>> Cùng xem nội thất trường Đại học Quốc Tếđược thi công thiết kế bởi FountainHead